okna i drzwi wisniowski gniezno

okna i drzwi wisniowski gniezno

Tradycja wpływa także formalizacji. Jeśli wcześnie kierowniczym Uważa się, że zasady i procedury powinny poszedł do pisma, ten zestaw wierzeń została skodyfikowana w organizacji procedur podręcznikach.pole biwakowo namiotowe Organizacja będzie wtedy pozostają bardziej sformalizowane w miarę upływu czasu, niż istniejące warunki mogły przewidzieć.

Co dzieje się z członkami sztywno sformalizowanych organizacji lub grup roboczych? W tych organizacjach ścisłe reguły ograniczone funkcjonowanie wszystkich osób w organizacji. Pracownicy przyszedł do przestrzegania zasad w imię zasad, które same w sobie od określonych w jaki sposób zostały nagrodzone. Coraz więcej zasady zostały utworzone, w wyniku czego stała się bardzo organizacje reaguje z klientami i ich otoczeniu. Ludzie nie dążyć do autonomii i starał się zmniejszyć ilość aktywności uncodified zagrali. Konsekwencje były spadek konkurencyjności, stracił wydajność pracowników, wyższe koszty operacyjne, wyższych cen i pogorszenie pracy. Te negatywne skutki sztywnego formalizacji dawna uznawane.

okna i drzwi wisniowski gniezno

Liczne badania wskazują, że profesjonalizacja jest niezgodna z formalizacji. Im większy jest stopień formalizacji w organizacji, tym większe wyobcowanie członków, którzy są profesjonalistami. Ale formalizacja i profesjonalizacja mają zrobić to samo. Formalizacja jest procesem wewnętrznym, za pomocą których określa zasady organizacji, standardów i procedur w celu zapewnienia, że ??wszystko odbywa się prawidłowo. Profesjonalizacja jest zewnętrznym środkiem do osiągnięcia tego samego rezultatu: szkoły biznesu uczą przyszłych menedżerów zachowań, które będą od nich oczekuje w ich organizacji pracy. Z punktu widzenia danej organizacji, oba procesy są skuteczne. Jeśli nabywa profesjonalnej siły roboczej, sama organizacja po prostu nie opłaca koszty wpajaniu znormalizowane praktyki.Niemniej jednak, nie może być napięcie między standardami wyuczonych przez specjalistów i potrzeb organizacji.

- autor artykułu

Partnerzy