centrum okien i drzwi eko nomic

centrum okien i drzwi eko nomic

Formalizacja w organizacjach

Formalizacja jest, w jakim stopniu przepisy i procedury są przestrzegane w organizacji.nauka jazdy gdynia Ten element jest bardzo zróżnicowana w całej organizacji. Na przykład, w niektórych organizacji przyjazdu i czas odjazdu do iz pracy zostały określone co do minuty, a zegary używane do kontrolowania zachowań dewiacyjnych.wynajem apartamentów maloves W innych organizacji zrozumiałe jest, że pracownicy będą spędzać wystarczająco dużo czasu w pracy, aby praca wykonana. W niektórych organizacjach zasady i procedury obejmują większość działań, podczas gdy w innych ludzi mogą wykonywać swój własny osąd.

Oceniając stopień sformalizowania, trzeba być ostrożnym. W niektórych organizacjach wiele zasad są skodyfikowane w ogromnych podręcznikach, ale nikt nie zwraca na nich uwagi. W innych niewiele spisane, ale zasady są nieformalnie rozumiane i przestrzegane. Zatem najbardziej użyteczne definicji sformalizowanych jest to, że stanowi zastosowanie zasad w organizacji. Stopień, w jakim zasad następcze nie stopień, do którego są zakodowane, jest istotnym czynnikiem.

Organizacje wykorzystują formalizacji w celu zwiększenia ich racjonalność. W pewnym sensie formalizacji jest próbą uczynienia bardziej przewidywalne zachowanie ujednolicając je. Standardowe procedury dla pracowników produkcyjnych lub list kontrolnych kontroli jakości, które muszą być użyte i złożone przed produktem mogą być wysyłane są przykładami tego rodzaju formalizacji.

Formalizacja może być również próba wyraźne i widoczną strukturę relacji między uczestnikami organizacyjnych. Można go ustalić różnice status wśród członków organizacji w sposób obiektywny i zewnętrzne do samych uczestników.

Formalizacja sprawia, że ??proces sukcesji rutyny i regularny, tak, że ludzie mogą być wymieniane w razie potrzeby z minimalnym zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji.

szlifierki do płaszczyzn cnc - autor artykułu

Partnerzy