okna i drzwi czechowice-dziedzice

Samo słowo "wszechświat" składa się ze słów "uni", co oznacza "jeden" i "wiersz", co oznacza "wypowiedziane zdanie." Więc "Wszechświat" z samej swej definicji znalezionej w rozumieniu słowami jego skład wchodzą to jedno zdanie wypowiedziane.

okna i drzwi czechowice-dziedzice
Co za uderzenie! Więc gdzie indziej znajdę to w Piśmie Świętym? Zawsze musi pozwolić Pismo interpretuje Pismo.Katalogi Międzychód Każdy mądry pisarz i nauczyciel nieomylnej prawdy o tym wie. Cóż, tutaj jest: Hebrajczyków 4:12 mówi nam, że "Słowo Boże jest żywe i aktywne ..." Czy te maleńkie cząstki dźwięku porusza? Pewnie, że są. Czy to znaczy, że są żywe? Tak. Słowo Boże jest żywe! Jaka jest pierwsza rzecz wygląda, gdy ktoś próbuje ustalić, czy ofiara wypadku wciąż żyje? Jeszcze przed czuje puls, patrzy, aby zobaczyć, czy jest on oddycha.okna i drzwi czechowice-dziedzice Dobrze, to na pewno wszechświat oddycha. Hebrajczyków 1: 3 mówi nam, że On nas "podtrzymywanie (ponieść, przewożenia lub do jazdy) wszystkie rzeczy według Słowa Jego mocy." (Moje podkreślenie). Jego Słowo jest teraz aktywna. Jezus mówi do swoich uczniów w Jana 6:63, że "słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem (DZO-ay)"

I tak, ewolucjoniści mają rację o czymś co najmniej (i mało znają go); cały wszechświat znów będzie wychodzić z "wielkiego wybuchu". Słuchaj apostoła Piotra; "A dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w który niebiosa z wielkim trzaskiem (Big Bang), a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie niej spłoną ...okna i drzwi czechowice-dziedzice to ... to wszystko zostanie rozwiązane ... "(2 Piotra 3: 10-11). (wsporniki i podkr). Ten świat przyszedł z Big Bang i będzie wychodzić z Big Bang też. Mówią, że ten wszechświat będzie implozji na siebie jeszcze jeden dzień, aby zmniejszyć z powrotem do tego śmiesznego małego "okres na tej stronie" Mówią o. Czy mają rację? Prawdopodobnie, ale nie tak, jak myślą. Tak, Słowo Boże ma być powrót do Niego porządku.

- autor artykułu

Partnerzy